Nyomástartó edény gyártás

A nyomástartó edény gyártás egy speciális terület

Igen, speciális terület, hiszen a nyomástartó edény gyártás egy olyan veszélyes üzemű berendezést állít elő, ami egyrészt hihetetlen precizitást igényel, másrészt pedig rendkívül szabályozott tevékenység.
A nyomástartó edény gyártás során előállított nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 44/2016 (XI. 28.) NGM rendelet két irányelvet is bevezetett a hazai jogrendbe. Az egyik a nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU irányelv (PED) a másik az egyszerű nyomástartó edényekről szóló 2014/29/EU irányelv (SPVD).
Az elsőként említett NGM rendelet hatálya kiterjed minden olyan nyomástartó berendezésre és rendszerre – beleértve az egyszerű nyomástartó edények tervezését, gyártását, megfelelőségét értékelését – amelyekben a legnagyobb megengedhető nyomás a 0,5 bar értéket meghaladja. A rendelet egyúttal szabályozza az ezeket tervező, gyártó, forgalmazó és importáló természetes és jogi személyek működését is.
Érthető a szigorú szabályozás, mert ahogyan korábban említettük, a nyomástartó edény gyártás során nem megfelelően előállított termékek egyrészt veszélyt jelentenek az emberi életre, másrészt rendkívül nagy anyagi károk keletkezhetnek egy esetleges hiba miatt.

A nyomástartó edény gyártás végtermékei

Először általánosságban nézzük meg, hogy mit kell tudni a nyomástartó edény gyártás során előállított edényekről, tartályokról.
A nyomástartó edény gyártás terméke egy tartály vagy zárt, merevfalú edény, melyet a környezeténél nagyobb nyomású folyadék vagy gáz tárolására terveztek.
Ezek a nyomástartó edények általában nagyobb berendezések részei (ilyenek az oxigéntartály, a PB gáztartály, különféle vegyipari berendezések vagy gázok tárolására szolgáló tartályok).
A nyomástartó edény gyártás során ezeket változatos geometriai formában állítjuk elő, de az esetek többségében forgástest-alakúak. Leggyakoribbak a hengeres edények a nyomástól függően csekélyebb vagy erősebben domborított véglapokkal, vagy más néven edényfenekekkel.
Sokan talán nem tudják, de nem nyomástartó edények az olyan tartályok, ahol a környezet nyomása nagyobb a belső nyomásnál. Ebben az esetben ugyanis nem a szilárdsági szempont az elsődleges, mint a nyomástartó edények esetében, hanem a stabilitás.

Mire használják ezeket a tartályokat, és miből készülnek?

Ha a nyomástartó edény gyártás végtermékeként előállított edény vagy tartály energiatárolást végez, akkor puffer tartályról (pl. bojler) vagy hidraulikus tárolóról beszélünk.
Amiben megegyeznek a különféle tartályok, hogy szinte minden esetben tárolási feladatot látnak el. Ez lehet egy rendszertől független tárolás, mint például a vizet szállító tartálykocsi, vagy lehet a feladat egy rendszeren belül, nagy nyomással cirkuláló folyadék vagy gáz megfelelő tárolása is.

Az általunk végzett nyomástartó edény gyártás alapanyaga a fém. Ez leggyakrabban szénacél vagy ötvözött acél, de készülhetnek tartályok könnyűfémekből is. A tartályok köpenyét acéllemezből hidegen hengerelve alakítjuk hengeressé, az edényfenekeket pedig lemezből melegen sajtolva alakítjuk ki. A köpeny különböző részeit hegesztéssel erősítjük egymáshoz.
Vannak esetek, amikor az edényfenekekhez karimákat hegesztünk, és ezeket csavarokkal erősítjük egymáshoz. Ez a technika hasonlít a csővezetékek oldható karimakötéseihez. Ez esetben a két karima között elhelyezett megfelelő tömítés biztosítja a tömör zárást.
A különösen nagy nyomásokra tervezett tartályokat vagy vastagfalú hengerléssel előállított csőből, vagy több rétegű, szoros illesztéssel szerelt fallal készítjük.

Széchényi 2020 - Befektetés a jövőbe